Over Christaas.nl

Christaas.nl is een eerlijke, duurzame webwinkel met als oogmerk een duurzame, milieuvriendelijke en veganistische levensstijl te promoten. Vanzelfsprekend gerund door veganisten met een grote liefde voor de natuur, die proberen zo klimaatneutraal mogelijk door het leven te gaan.

We begrijpen dat iedereen er leuk, comfortabel, hip, warmpjes en gezellig bij wil lopen én wonen. Voor een betaalbare prijs natuurlijk. En dan het liefst veganistisch verantwoord met zo min mogelijk gevolg voor milieu en mens. Bij Christaas.nl streven we ernaar om aan die wens te voldoen.

Onze klokken, lampen en overige woonaccessoires zijn daarom zoveel mogelijk gemaakt van afgedankt materiaal, dat gered is van de afvalberg en omgetoverd in een mooie aanwinst voor in huis. Onze kleding is gemaakt van 100% biologisch katoen en/of van gerecyclede PET-flessen, geproduceerd op een milieu- en diervriendelijke (veganistische) wijze, onder goede werkomstandigheden en tegen een eerlijk loon. 

Voor de verzending hergebruiken we bestaand verzendmateriaal. Dit kan betekenen dat u soms een pakketje met een andere bedrijfsnaam erop aantreft, maar dit helpt ons zo klimaatneutraal mogelijk te verzenden en de verzendkosten laag te houden. Ons printpapier is van gerecyclede grondstoffen gemaakt.

En natuurlijk blijft het daar niet bij. De energievoorziening van Christaas.nl is van Nederlandse bodem en wordt opgewekt door zonnepanelen.

Hoewel minimaal, hebben ook wij helaas wel eens wat afval, maar vanzelfsprekend wordt dit gescheiden ingezameld.

Onze bankzaken tenslotte worden verzorgd door een bank, die volgens de eerlijke geldwijzer niet alleen duurzaam en milieuvriendelijk is, maar ook het diervriendelijkste en die belegt in eerlijke, verantwoorde projecten.

Bellen doen we met behulp van een Fairphone: vooralsnog de meest eerlijke en duurzame telefoon ter wereld. Op twee blikjes met een touwtje ertussen gespannen na dan.

Vanzelfsprekend leunen we nu niet tevreden achterover, want het kan altijd beter. Dus blijven we alert en zoeken naar manieren om u van leuke, goede én betaalbare producten te voorzien op immer veganistische, eerlijke en de meest klimaatneutrale manier. Hebt u daarin tips of adviezen, die u met ons kunt delen? We horen ze graag! U kunt ons bereiken via vraagje@christaas.nl  Ook als u nog vragen hebt omtrent onze bedrijfsvoering. 

Dank u voor het lezen en veel winkelplezier!


Voor meer informatie kunt u terecht op:

https://www.veganisme.org/ 

https://eerlijkegeldwijzer.nl/

https://www.asnbank.nl/

https://vandebron.nl/

https://www.fairphone.com/nl/